Học bài hát tiếng Trung: Hi vi 熹微 Xīwéi

by teacher

Học bài hát tiếng Trung: Hi vi 熹微 Xīwéi- Vương Nhất Bác 王一博

Lời bài hát Hi vi tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

岚烟惹泪 lán yān rě lèi lán den rửa lây Khói lan ứa nước mắt

好梦一段不禁睡 hǎo mèng yī duàn bùjīn shuì hảo mâng i toan pu chin suây Không nhịn được mơ một giấc mộng đẹp

硝风似吹 xiāo fēng shì chuī xeo phâng sư truây Gió tiêu như thổi

满楼霜雪寒窗坠 mǎn lóu shuāng xuě hánchuāng zhuì mản lấu soang xuể hán troang chuây Đầy lầu sương tuyết rơi bên song cửa lạnh lẽo

流年不诲 liúnián bù huì liếu nén pu huây Năm tháng không hối hận

苍云翻飞战马追 cāng yún fānfēi zhànmǎ zhuī trang uýn phan phây chan mả chuây Mây xanh tung bay ngựa chiến truy đuổi

墨守一湾清水 mò shǒu yī wān qīng shuǐ mua sẩu i oan tring suẩy Cố chấp một vịnh nước trong

我不恋是非 wǒ bù liàn shìfēi ủa pu len sư phây Ta không lưu luyến thị phi

乌发轻垂 wū fā qīng chuí u pha tring truấy Tóc đen nhẹ buông

姣容映翡衬横眉 jiāo róng yìng fěi chèn héngméi cheo rúng ing phẩy trân hấng mấy Mặt đẹp tựa ngọc, mày ngang càng xinh

不染尘灰 bù rǎn chén huī pu rản trấn huây Không nhuốm bụi trần

却为你将云掌推 què wèi nǐ jiāng yún zhǎng tuī truê uây nỉ cheng uýn chảng thuây Nhưng vì nàng lấy tay đẩy mây đi

苟渡余生 gǒu dù yúshēng cẩu tu úy sâng Tùy tiện trải qua quãng đời còn lại

Có thể bạn quan tâm:  HỌC TIẾNG TRUNG QUỐC MỖI NGÀY

原来竟只是以为 yuánlái jìng zhǐshì yǐwéi doén lái ching chử sư ỉ uấy Thì ra lại chỉ là tưởng bở

如今我被爱封缄 rújīn wǒ bèi ài fēng jiān rú chin ủa pây ai phâng chen Giờ đây ta bị tình yêu giam giữ

只想再多看你几回 zhǐ xiǎng zài duō kàn nǐ jǐ huí chử xẻng chai tua khan nỉ chỉ huấy Chỉ muốn lại nhìn nàng thêm mấy lần

红裙一摆心醉 hóng qún yī bǎi xīnzuì húng truýn i pải xin chuây Váy đỏ phất phơ say lòng người

沓回忆相随 dá huíyì xiāng suí tá huấy i xeng xuấy Hồi ức theo đó chất chồng

初见时你将长刀一挥 chūjiàn shí nǐ jiāng cháng dāo yī huī tru chen sứ nỉ cheng tráng tao i huây Lần đầu gặp gỡ là nàng vung lên trường đao

年少不知后退 nián shǎo bù zhī hòutuì nén sảo pu chư hâu thuây Thời niên thiếu không biết chùn bước

命运眷顾谁 mìngyùn juàngù shuí ming uyn choen cu suấy Vận mệnh chiếu cố ai

也曾隐没化一笔忧千岁 yě céng yǐnmò huà yī bǐ yōu qiānsuì dể trấng ỉn mua hoa i pỉ dâu tren xuây Cũng từng chôn giấu một vệt một bút ngàn đời ưu sầu

晨芒未见熹微 chén wáng wèi jiàn xīwēi trấn oáng uây chen xi uây Sáng sớm chưa thấy Hi Vi

这烛光绥绥 zhè zhú guāng suí suí chưa chú quang xuấy xuấy Ngọn nến này yên ắng

却刚好够我晕染你的美 què gānghǎo gòu wǒ yùn rǎn nǐ de měi truê cang hảo câu ủa uyn rản nỉ tơ mẩy Nhưng vừa đủ để ta nhuộm màu vẻ đẹp của nàng

Có thể bạn quan tâm:  Những khó khăn khi học tiếng Trung mà bất cứ ai cũng gặp phải!

续命汤有三味 xù mìng tāng yǒu sān wèi xuy ming thang dẩu xan uây Canh tục mệnh có 3 vị

若未等至你归 ruò wèi děng zhì nǐ guī rua uây tẩng chư nỉ quây Nếu không đợi được đến lúc nàng về

求个二十年后再爱你也算无悔 qiú gè èr shí nián hòu zài ài nǐ yě suàn wú huǐ triếu cưa ơ sứ nén hâu chai ai nỉ dể xoan ú huẩy Cầu 20 năm sau lại yêu nàng cũng xem như không hối hận

乌发轻垂 wū fā qīng chuí u pha tring truấy Tóc đen nhẹ buông

姣容映翡衬横眉 jiāo róng yìng fěi chèn héngméi cheo rúng ing phẩy trân hấng mấy Mặt đẹp tựa ngọc, mày ngang càng xinh

不染尘灰 bù rǎn chén huī pu rản trấn huây Không nhuốm bụi trần

却为你将云掌推 què wèi nǐ jiāng yún zhǎng tuī truê uây nỉ cheng uýn chảng thuây Nhưng vì nàng lấy tay đẩy mây đi

苟渡余生 gǒu dù yúshēng cẩu tu úy sâng Tùy tiện trải qua quãng đời còn lại

原来竟只是以为 yuánlái jìng zhǐshì yǐwéi doén lái ching chử sư ỉ uấy Thì ra lại chỉ là tưởng bở

如今我被爱封缄 rújīn wǒ bèi ài fēng jiān rú chin ủa pây ai phâng chen Giờ đây ta bị tình yêu giam giữ

只想再多看你几回 zhǐ xiǎng zài duō kàn nǐ jǐ huí chử xẻng chai tua khan nỉ chỉ huấy Chỉ muốn lại nhìn nàng thêm mấy lần

红裙一摆心醉 hóng qún yī bǎi xīnzuì húng truýn i pải xin chuây Váy đỏ phất phơ say lòng người

沓回忆相随 dá huíyì xiāng suí tá huấy i xeng xuấy Hồi ức theo đó chất chồng

Có thể bạn quan tâm:  Top 11 Trung tâm dạy tiếng Trung tốt nhất tại Đà Nẵng

初见时你将长刀一挥 chūjiàn shí nǐ jiāng cháng dāo yī huī tru chen sứ nỉ cheng tráng tao i huây Lần đầu gặp gỡ là nàng vung lên trường đao

年少不知后退 nián shǎo bù zhī hòutuì nén sảo pu chư hâu thuây Thời niên thiếu không biết chùn bước

命运眷顾谁 mìngyùn juàngù shuí ming uyn choen cu suấy Vận mệnh chiếu cố ai

也曾隐没化一笔忧千岁 yě céng yǐnmò huà yī bǐ yōu qiānsuì dể trấng ỉn mua hoa i pỉ dâu tren xuây Cũng từng chôn giấu một vệt một bút ngàn đời ưu sầu

晨芒未见熹微 chén wáng wèi jiàn xīwēi trấn oáng uây chen xi uây Sáng sớm chưa thấy Hi Vi

这烛光绥绥 zhè zhú guāng suí suí chưa chú quang xuấy xuấy Ngọn nến này yên ắng

却刚好够我晕染你的美 què gānghǎo gòu wǒ yùn rǎn nǐ de měi truê cang hảo câu ủa uyn rản nỉ tơ mẩy Nhưng vừa đủ để ta nhuộm màu vẻ đẹp của nàng

续命汤有三味 xù mìng tāng yǒu sān wèi xuy ming thang dẩu xan uây Canh tục mệnh có 3 vị

若未等至你归 ruò wèi děng zhì nǐ guī rua uây tẩng chư nỉ quây Nếu không đợi được đến lúc nàng về

求个二十年后再爱你也算无悔 qiú gè èr shí nián hòu zài ài nǐ yě suàn wú huǐ triếu cưa ơ sứ nén hâu chai ai nỉ dể xoan ú huẩy Cầu 20 năm sau lại yêu nàng cũng xem như không hối hận

Related Articles