Học Tiếng Hàn Qua Bài Hát Chuột Yêu Gạo / Top 13 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 10/2023 # Top Trend

by teacher

(Học tiếng trung từ đầu ) – Học tiếng trung với những bài hát tiếng trung bất hủ cùng trung tâm tiếng trung

老鼠爱大米

作词:杨臣刚 作曲:杨臣刚

我听见你的声音 有种特别的感觉 让我不断想 不敢再忘记你 我记得有一个伊 永远留在我心中 哪怕只能够 这样的想你 如果真的有一天 爱情理想会实现 我会加倍努力好好对你 永远不改变 不管路有多么远 一定会让伈实现 我会轻轻在你耳边对你说 对你说 对你说 我爱你 爱着你 就像老鼠爱大米 不管有多少风雨 我都会依然陪着你 我想你 想着你 不管有多么的苦 只要能让你开心 我伆么都愿意 这样爱你

我听见你的声音 有种特别的感觉 让我不断想 不敢再忘记你 更多更详尽歌词 在 ※ Mojim.com 魔镜歌词网 我记得有一个伊 永远留在我心中 哪怕只能够 这样的想你 如果真的有一天 爱情理想会实现 我会加倍努力好好对你 永远不改变 不管路有多么远 一定会让伈实现 我会轻轻在你耳边对你说 对你说 我爱你 爱着你 就像老鼠爱大米 不管有多少风雨 我都会依然陪着你 我想你 想着你 不管有多么的苦 只要能让你开心 我伆么都愿意 这样爱你

我爱你 爱着你 就像老鼠爱大米 不管有多少风雨 我都会依然陪着你 我想你 想着你 不管有多么的苦 只要能让你开心 我伆么都愿意 这样爱你 Pinyin wǒ tīngjiàn nǐ de shēngyīn yǒu zhǒng tèbié de gǎnjué ràng wǒ bùduàn xiǎng bù gǎn zài wàngjì nǐ wǒ jìdé yǒuyī gèrén yǒngyuǎn liú zài wǒ xīnzhōng nǎpà zhǐ nénggòu zhèyàng de xiǎng nǐ rúguǒ zhēn de yǒuyītiān àiqíng lǐxiǎng huì shíxiàn wǒ huì jiābèi nǔlì hǎohǎo duì nǐ yǒngyuǎn bù gǎibiàn bùguǎn lù yǒu duōme yuǎn yīdìng huì ràng tā shíxiàn wǒ huì qīng qīng zài nǐ ěr biān duì nǐ shuō duì nǐ shuō duì nǐ shuō wǒ ài nǐ àizhe nǐ jiù xiàng lǎoshǔ ài dàmǐ bùguǎn yǒu duōshǎo fēngyǔ wǒ dūhuì yīrán péizhe nǐ wǒ xiǎng nǐ xiǎngzhe nǐ bùguǎn yǒu duōme de kǔ zhǐyào néng ràng nǐ kāixīn wǒ shénme dōu yuànyì zhèyàng ài nǐ

wǒ tīngjiàn nǐ de shēngyīn yǒu zhǒng tèbié de gǎnjué ràng wǒ bùduàn xiǎng bù gǎn zài wàngjì nǐ gèng duō gèng xiángjìn gēcí zài※ chúng tôi mó jìng gēcí wǎng wǒ jìdé yǒu yī gèrén yǒngyuǎn liú zài wǒ xīnzhōng nǎpà zhǐ nénggòu zhèyàng de xiǎng nǐ rúguǒ zhēn de yǒu yītiān àiqíng lǐxiǎng huì shíxiàn wǒ huì jiābèi nǔlì hǎohǎo duì nǐ yǒngyuǎn bù gǎibiàn bùguǎn lù yǒu duōme yuǎn yīdìng huì ràng tā shíxiàn wǒ huì qīng qīng zài nǐ ěr biān duì nǐ shuō duì nǐ shuō wǒ ài nǐ àizhe nǐ jiù xiàng lǎoshǔ ài dàmǐ bùguǎn yǒu duōshǎo fēngyǔ wǒ dūhuì yīrán péizhe nǐ wǒ xiǎng nǐ xiǎngzhe nǐ bùguǎn yǒu duōme de kǔ zhǐyào néng ràng nǐ kāixīn wǒ shénme dōu yuànyì zhèyàng ài nǐ

Có thể bạn quan tâm:  Thuộc lòng bảng chữ cái tiếng Hàn chi tiết và chính xác nhất!

wǒ ài nǐ àizhe nǐ jiù xiàng lǎoshǔ ài dàmǐ bùguǎn yǒu duōshǎo fēngyǔ wǒ dūhuì yīrán péizhe nǐ wǒ xiǎng nǐ xiǎngzhe nǐ bùguǎn yǒu duōme de kǔ zhǐyào néng ràng nǐ kāixīn wǒ shénme dōu yuànyì zhèyàng ài nǐDịch [ti: Chuột yêu gạo] [ar: Hương Hương]

Em nghe thấy tiếng nói của anh Thấy có một cảm giác đặc biệt Để cho em không ngừng Và không quên nhớ anh Em nhớ rằng đã có một người Vĩnh viễn lưu lại trong tim em Và có lẽ cũng chỉ có cách này Để cho em mãi vẫn nhớ về anh

Nếu như thật sự có một ngày Lý tưởng tình yêu thành hiện thực Em tự mình sẽ cố gắng bội phần Luôn đối tốt với anh không thay đổi Chẳng quản ngại dù đường có bao xa Em nhất định biến nó thành hiện thực Em sẽ tới, nói nhẹ bên tai anh

Em yêu anh luôn vẫn yêu anh

Giống như là bầy chuột yêu thóc gạo Chẳng quản ngại dù có bao mưa nắng Em vẫn luôn kề cận bên cạnh anh Em nhớ anh vẫn luôn nhớ anh Chẳng quản ngại dù có bao đau khổ Chỉ cần anh mãi luôn luôn vui vẻ Em nguyện ý làm tất cả mọi điều Em yêu anh, yêu như thế đó

Học tiếng trung giao tiếp cấp tốc ngay bây giờ để nâng tầm tiếng trung của bạn lên tầm cao hơn, phục vụ tốt trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm:  Tài liệu hữu ích cho các bạn tự học tiếng Hàn Quốc

Related Articles