Tiếng Trung chủ đề tin học văn phòng

by teacher
Tiếng Trung chủ đề tin học văn phòng

Bạn đang tìm kiếm bộ từ vựng Tiếng Trung tin học văn phòng? Bạn đang lo lắng không biết cách nào để có thể học từ vựng Tiếng Trung tin học văn phòng hiệu quả nhất? Dưới đây, công ty CP dịch thuật Miền Trung MIDtrans xin hân hạnh cung cấp cho quý khách hàng để quý vị tiện tra cứu khi cần thiết

tieng-trung-chu-de-tin-hoc-van-phong

Word, Excel tiếng Trung là gì?

Word, Excel là những kỹ năng cực kì quan trọng mà chắc chắn không chỉ riêng nhân viên văn phòng mà bất cứ ai cũng cần phải có. Chính vì lẽ đó, việc nắm vững Word, Excel tiếng Trung sẽ giúp cho các bạn dễ dàng phát huy được năng lực, là cơ hội để xin việc ở những doanh nghiệp, cơ quan lớn.

tieng-trung-chu-de-tin-hoc-van-phongTiếng Trung chủ đề tin học văn phòng

Chọn tất cả 全选 quán xuǎn Sao chép ký tự 复制(字符 fùzhì (zìfú) Cắt 剪切 jiǎn qiè Dán ký tự 粘贴 zhāntiē In văn bản 打印 dǎyìn Quay lại 返回 fǎnhuí Lưu văn bản 保存 bǎocún Sao chép nguyên dạng 正本格式 zhèngběn géshì

tieng-trung-chu-de-tin-hoc-van-phong

Tìm kiếm 查询 cháxún Gạch chân 划线 huá xiàn In nghiêng 斜体 xiétǐ In đậm 粗体 cū tǐ font chữ 字体 zìtǐ Tạo bảng mới 新建 xīnjiàn Ẳn cột đã chọn 隐藏列 yǐncáng liè Định dạng 格式 géshì Ẳn hàng đã chọn 隐藏行 yǐncáng xíng

tieng-trung-chu-de-tin-hoc-van-phong

Thu nhỏ cửa sổ 最小化 zuìxiǎo huà Phóng to cửa sổ 最大化 zuìdà huà Kích đúp 双击 shuāngjī Kích đơn 单击 dān jī Xóa 删除 shānchú Chuyển đến ô đầu tiên của bảng 位移至最开始 wèiyí zhì zuì kāishǐ Chuyển đến ô cuối cùng của bảng 位移至最后 wèiyí zhì zuìhòu

tieng-trung-chu-de-tin-hoc-van-phong

Từ vựng tiếng Trung chủ đề xin việc

Để có thể làm việc ở những công ty tiềm năng tại Trung Quốc hay những doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam, người ứng tuyển phải biết rõ, hiểu rõ bộ từ vựng tiếng Trung chủ đề xin việc nhằm gây được ấn tượng mạnh cho doanh nghiệp qua CV, Sơ yếu lý lịch hay những tài liệu tương tự như thế.

tieng-trung-chu-de-tin-hoc-van-phong

Nếu khách hàng đang cần Từ vựng tiếng Trung chủ đề xin việc thì Công ty CP dịch thuật Miền Trung giới thiệu bạn bộ từ vựng dưới đây;

Có thể bạn quan tâm:  5 cách học tiếng Trung qua bài hát không thể bỏ qua

1. 个人简历 CV cá nhân Gèrén jiǎnlì

2. 个人概况 Khái quát tình hình cá nhân gèrén gàikuàng

3. 姓名 Họ tên xìngmíng

4. 性别 Giới tính xìngbié

5. 省市/城市/县/ 郡 Tỉnh/ Thành phố/ Huyện/ Quận Shěng shì/chéngshì/xiàn/ jùn

6. 出生日期 Ngày tháng năm sinh chūshēng rìqí

7. 出生年月 Ngày tháng năm sinh chūshēng nián yue

tieng-trung-chu-de-tin-hoc-van-phong

8. 身份证号Số Chứng minh thư/ Sô Chứng minh nhân dân shēnfèn zhèng hào

9. 身份证号码Số Chứng minh thư/ Sô Chứng minh nhân dân shēnfèn zhèng hàomǎ

10. 民族 Dân tộc mínzú

11. 政治面貌 Diện mạo chính trị zhèngzhì miànmào

12. 身高 Chiều cao shēngāo

13. 体重 Cân nặng tǐzhòng

14. 学制 Hệ học xuézhì

15. 学历 Quá trình học xuélì

16. 年龄 Tuổi niánlíng

17. 国籍 Quốc tịch guójí

tieng-trung-chu-de-tin-hoc-van-phong

18. 外语等级 Trình độ ngoại ngữ wàiyǔ děngjí

19. 计算机水平 Trình độ máy tính jìsuànjī shuǐpíng

20. 计算机等级 Trình độ máy tính jìsuànjī děngjí

21. 计算机应用能力 Năng lực ứng dụng máy tính jìsuànjī yìngyòng nénglì

22. 专业 Chuyên ngành zhuānyè

23. 时间 Thời gian shíjiān

24. 单位 Đơn vị dānwèi

25. 经历 Kinh nghiệm từng trải jīnglì

26. 技能 Kỹ năng jìnéng

27. 特长 Sở trường tècháng

tieng-trung-chu-de-tin-hoc-van-phong

28. 爱好 Sở thích àihào

29. 个人爱好 Sở thích cá nhân gèrén àihào

30. 履历 Lý lịch lǚlì

31. 通讯地址 Thông tin địa chỉ tōngxùn dìzhǐ

32. 详细通信地址 Thông tin địa chỉ chi tiết xiángxì tōngxìn dìzhǐ

33. 联系地址 Địa chỉ liên lạc liánxì dìzhǐ

34. 联系电话 Điện thoại liên lạc liánxì diànhuà

35. 联系方式 Phương thức liên hệ liánxì fāngshì

36. 手机号 Số điện thoại di động shǒujī hào

tieng-trung-chu-de-tin-hoc-van-phong

37. 电子邮箱 Email diànzǐ yóuxiāng

38. 家庭住址 Địa chỉ gia đình jiātíng zhùzhǐ

39. 自我评价 Tự đánh giá bản thân zìwǒ píngjià

40. 本人要求 Yêu cầu của bản thân běnrén yāoqiú

41. 婚姻状况 Tình trạng hôn nhân hūnyīn zhuàngkuàng

42. 工作时间 Thời gian công tác gōngzuò shíjiān

43. 由 … 省/市公安局发证Do … cơ quan công an thành phố/tỉnh cấp yóu… shěng/shì gōng’ān jú fā zhèng

44. 技术职称 Tên chức vị kỹ thuật jìshù zhíchēng

45. 住址 Địa chỉ nơi ở zhùzhǐ

tieng-trung-chu-de-tin-hoc-van-phong

46. 文化程度 Trình độ văn hóa wénhuà chéngdù

47. 个人能力 Năng lực cá nhân gèrén nénglì

48. 主修专业 Chuyên ngành chính zhǔ xiū zhuānyè

49. 外语水平 Trình độ ngoại ngữ wàiyǔ shuǐpíng

Có thể bạn quan tâm:  Bạn đã cày hết 20+ phim học đường Trung Quốc năm 2023 này chưa?

50. 毕业学校 Trường học tốt nghiệp bìyè xuéxiào

51. 毕业时间 Thời gian tốt nghiệp bìyè shíjiān

52. 英语水平 Trình độ Tiếng Anh yīngyǔ shuǐpíng

53. 汉语水平 Trình độ Tiếng Trung hànyǔ shuǐpíng

54. 薪水要求 Yêu cầu mức lương xīnshuǐ yāoqiú

tieng-trung-chu-de-tin-hoc-van-phong

55. 薪金要求 Yêu cầu mức lương xīnjīn yāoqiú

56. 现从事工作 Công việc hiện tại đang làm xiàn cóngshì gōngzuò

57. 从事行业 Nghành nghề hiện tại đang làm cóngshì hángyè

58. 欲从事工作 Công việc mong muốn yù cóngshì gōngzuò

59. 应聘单位 Đơn vị ứng tuyển yìngpìn dānwèi

60. 应聘职位 Chức vụ ứng tuyển yìngpìn zhíwèi

61. 社会实践 Thực tiễn công tác xã hội shèhuì shíjiàn

62. 邮政编码 Mã bưu chính yóuzhèng biānmǎ

tieng-trung-chu-de-tin-hoc-van-phong

63. 证书 Bằng cấp, giấy chứng nhận zhèngshū

64. 兴趣爱好 Sở thích xìngqù àihào

65. 业余爱好 Sở thích ngoài giờ làm việc yèyú àihào

66. 工作简历 Lý lịch công tác gōngzuò jiǎnlì

67. 公司名称 Tên công ty gōngsī míngchēng

68. 职位名称 Tên chức vụ zhíwèi míngchēng

69. 所属部门 Thuộc bộ môn/ ban ngành suǒshǔ bùmén

70. 语言能力 Năng lực ngôn ngữ yǔyán nénglì

71. 教育情况 Trình độ giáo dục jiàoyù qíngkuàng

tieng-trung-chu-de-tin-hoc-van-phong

72. 教育背景 Nền tảng giáo dục jiàoyù bèijǐng

73. 培训经历 Quá trình bồi dưỡng/ đào tạo péixùn jīnglì

74. 培训时间 Thời gian bồi dưỡng/ đào tạo péixùn shíjiān

75. 培训机构 Cơ quan bồi dưỡng/ đào tạo péixùn jīgòu

76. 培训内容 Nội dung bồi dưỡng/ đào tạo péixùn nèiróng

77. 职业技能 Kỹ năng nghề nghiệp zhíyè jìnéng

78. 个人荣誉 Khen thưởng cá nhân gèrén róngyù

79. 相关证书 Bằng cấp liên quan xiāngguān zhèngshū

tieng-trung-chu-de-tin-hoc-van-phong

80. 备注 Chú thích bèizhù

81. 专业水平 Trình độ chuyên ngành zhuānyè shuǐpíng

82. 电脑水平 Trình độ máy tính diànnǎo shuǐpíng

83. 健康状况 Thể trạng sức khỏe jiànkāng zhuàngkuàng

84. 贵公司 Quý công ty guì gōngsī

85. 经理 Giám đốc jīnglǐ

86. 秘书 Thư ký mìshū

87. 申请人 Người viết đơn shēnqǐng rén

tieng-trung-chu-de-tin-hoc-van-phong

88. 年月日 Năm tháng ngày nián yue rì

89. 工作经验 Kinh nghiệm làm việc gōngzuò jīngyàn

90. 越文姓名 Họ tên Tiếng Việt yuè wén xìngmíng

91. 中文姓名 Họ tên Tiếng Trung zhōngwén xìngmíng

92. 申请职位 Chức vụ xin tuyển shēnqǐng zhíwèi

93. 希望待遇 Mong muốn đãi ngộ xīwàng dàiyù

94. 就读时间 Thời gian học tập jiùdú shíjiān

tieng-trung-chu-de-tin-hoc-van-phong

95. 自 2003年至2011 年Từ năm 2003 đến năm 2011 zì 2000 nián zhì 2005 nián

96. 以往就业详情Tình hình chi tiết đã công tác trước đây yǐwǎng jiùyè xiángqíng

Có thể bạn quan tâm:  Hướng dẫn viết Study Plan cho hồ sơ du học chi tiết nhất 2023 !

97. 职位 Chức vị/ chức vụ zhíwèi

98. 个人专长 Sở trường cá nhân gèrén zhuāncháng

99. 申请人签名 Người viết đơn ký tên shēnqǐng rén qiānmíng

100. 汉语普通话水平 Trình độ Tiếng Trung phổ thông hànyǔ pǔtōng huà shuǐpíng

tieng-trung-chu-de-tin-hoc-van-phong

Trong trường hợp bạn còn gặp khó khăn khi có nhu cầu dịch thuật các loại tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Trung Vui lòng liên hệ với Hotline của chúng tôi, Các chuyên gia ngôn ngữ của chúng tôi sẵn sàng phục vụ bạn

Liên hệ với chuyên gia khi cần hỗ trợ

Để sử dụng dịch vụ của chúng tôi, Quý khách hàng vui lòng thực hiện các bước sau: Bước 1: Gọi điện vào Hotline: 0947.688.883 (Mr. Khương) hoặc 0963.918.438 (Mr. Hùng) để được tư vấn về dịch vụ (có thể bỏ qua bước này) Bước 2: Giao hồ sơ tại VP Chi nhánh gần nhất hoặc Gửi hồ sơ vào email: info@dichthuatmientrung.com.vn để lại tên và sdt cá nhân để bộ phận dự án liên hệ sau khi báo giá cho quý khách. Chúng tôi chấp nhận hồ sơ dưới dạng file điện tử .docx, docx, xml, PDF, JPG, Cad. Đối với file dịch lấy nội dung, quý khách hàng chỉ cần dùng smart phone chụp hình gửi mail là được. Đối với tài liệu cần dịch thuật công chứng, Vui lòng gửi bản Scan (có thể scan tại quầy photo nào gần nhất) và gửi vào email cho chúng tôi là đã dịch thuật và công chứng được. Bước 3: Xác nhận đồng ý sử dụng dịch vụ qua email ( theo mẫu: Bằng thư này, tôi đồng ý dịch thuật với thời gian và đơn giá như trên. Phần thanh toán tôi sẽ chuyển khoản hoặc thanh toán khi nhận hồ sơ theo hình thức COD). Cung cấp cho chúng tôi Tên, SDT và địa chỉ nhận hồ sơ Bước 4: Thực hiện thanh toán phí tạm ứng dịch vụ Uy tín không phải là một giá trị hữu hình có thể mua được bằng tiền, mà cần phải được xây dựng dựa trên sự trung thực và chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong suốt chiều dài hoạt động của công ty. Vì tầm quan trọng đó, nhiều doanh nghiệp đã dành hết tâm sức để xây dựng một bộ hồ sơ năng lực hoàn chỉnh vì đây chính là thước đo thuyết phục nhất để tạo dựng lòng tin cho các đối tác và khách hàng.

Related Articles