Tìm Hiểu Về Thứ Ngày Tháng Tiếng Hàn Từ A tới Z

by teacher
Tìm Hiểu Về Thứ Ngày Tháng Tiếng Hàn Từ A tới Z

Thời gian là một chủ đề quan trọng trong khóa học tiếng Hàn cơ bản. Nó cũng là một phần không thể thiếu trong giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Hàn. Vì vậy, hãy học chủ đề thứ trong tiếng Hàn ngay từ bây giờ với bài viết dưới đây của Sunny nhé!

Các thứ trong tiếng Hàn

cac thu trong tieng Han

Tiếng Hàn Phiên âm Tiếng Việt 월요일 wol-yoil Thứ hai 화요일 hwa-yoil Thứ ba 수요일 su-yoil Thứ tư 목요일 mok-yoil Thứ năm 금요일 geum-yoil Thứ sáu 토요일 to-yoil Thứ bảy 일요일 il-yoil Chủ nhật

Tháng trong tiếng Hàn

Tiếng Hàn Phiên âm Tiếng Việt 일월 il-wol Tháng 1 이월 i-wol Tháng 2 삼월 sam-wol Tháng 3 사월 sa-wol Tháng 4 오월 o-wol Tháng 5 유월 yuk-wol Tháng 6 칠월 chil-wol Tháng 7 팔월 pal-wol Tháng 8 구월 gu-wol Tháng 9 시월 sip-wol Tháng 10 십일월 sip-il-wol Tháng 11 십이월 sip-i-wol Tháng 12

Các ngày trong tiếng Hàn

cac ngay trong tieng Han

Tiếng Hàn Phiên âm Tiếng Việt 일일 il-il Ngày mùng 1 이일 i-il Ngày mùng 2 삼일 sam-il Ngày mùng 3 사일 sa-il Ngày mùng 4 오일 o-il Ngày mùng 5 육일 yuk-il Ngày mùng 6 칠일 chil-il Ngày mùng 7 팔일 pal-il Ngày mùng 8 구일 gu-il Ngày mùng 9 십일 sip-il Ngày mùng 10 십이일 ship-il Ngày 11 십삼일 sip-i-il Ngày 12 십사일 ship-sam Ngày 13 십오일 ship-sa Ngày 14 십육일 sip-o Ngày 15 십칠일 sip-yuk Ngày 16 십팔일 sip-chil Ngày 17 십구일 sip-pal Ngày 18 이십일 sip-gu Ngày 19 이십이일 isip-il Ngày 20 이십삼일 isip-i Ngày 21 이십사일 isip-sam Ngày 22 이십오일 isip-sa Ngày 23 이십육일 isip-o Ngày 24 이십칠일 isip-yuk Ngày 25 이십팔일 isip-chil Ngày 26 이십구일 isip-pal Ngày 27 삼십일 isip-gu Ngày 28 삼십이일 ship-il Ngày 29 삼십삼일 ship-i Ngày 30 삼십사일 ship-sam Ngày 31

Có thể bạn quan tâm:  Top 10 Trường đào tạo chuyên ngành tiếng Hàn ở Việt Nam

Các câu hỏi thường gặp về thứ ngày tháng tiếng Hàn

cau hoi ve thu ngay thang tieng han

Hôm nay là thứ mấy?

  • Câu hỏi: 오늘은 무슨 요일이에요?
  • Trả lời: 오늘은 수요일입니다. (Hôm nay là thứ tư)

Bây giờ là tháng mấy?

  • Câu hỏi: 지금 몇월 입니까?
  • Trả lời: (지금) 팔월 입니다. (Là tháng 8)

Hôm nay là ngày mấy tháng mấy?

  • Câu hỏi: 지금 몇월 몇일 입니까?
  • Trả lời: 지금 팔월 이일 입니다. (Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 8)

Trong bài viết này, bạn cùng Sunny học thêm một chủ đề về thứ trong tiếng Hàn. Đây là một trong những chủ đề cơ bản nhưng rất quan trọng trong tiếng Hàn vì bạn sẽ sử dụng nó rất nhiều trong giao tiếp hằng ngày. Các bạn nhớ ôn bài để đạt hiệu quả tốt nhất nhé!

>> Tìm hiểu kinh nghiệm học tiếng Hàn Quốc cơ bản cho người mới

>> Chi tiết lộ trìnhtự học tiếng Hàn Quốc từ A tới Z

Related Articles