Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp 1 bài 3 trong giáo trình Tiếng Hàn Tổng Hợp

by teacher
Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp 1 bài 3 trong giáo trình Tiếng Hàn Tổng Hợp

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp 1 bài 3 trong giáo trình Tiếng Hàn Tổng Hợp với chủ điểm ngữ pháp là Đuôi kết thúc câu. Nội dung bài học sẽ hướng dẫn bạn cách dùng đuôi kết thúc câu trần thuật và đuôi kết thúc câu nghi vấn hay biểu thị địa điểm xảy ra một hành động nào đó…

Cùng Mcbooks học ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp 1 bài 3 qua bài viết dưới đây nhé!

Tham khảo thêm: Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp 1 bài 3 trong giáo trình Tiếng Hàn Tổng Hợp

I. Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp 1 bài 3

-ᄇ/습니다Đuôi kết thúc câu trần thuật

Là đuôi câu được gắn vào sau thân động từ hoặc tính từ thể hiện sự tôn trọng đối với người nghe khi tường thuật lại một sự thật hay suy nghĩ của bản thân. Đuôi câu này tạo cảm giác trang trọng và được dùng trong các tình huống mang tính nghi thức. Nếu thân từ không có phụ âm cuối thì kết hợp với dạng -ᄇ니다, còn thân từ có phụ âm cuối thì kết hợp với dạng -습니다.

유진 씨가 잡니다. Cô Yu Jin đang ngủ.

학생이 공부합니다. Học sinh học bài.

가방이 작습니다. Cái túi nhỏ.

Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp 1 bài 3 trong giáo trình Tiếng Hàn Tổng Hợp với chủ điểm ngữ pháp là Đuôi kết thúc câu trần thuật và câu nghi vấn
Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp 1 bài 3 trong giáo trình Tiếng Hàn Tổng Hợp với chủ điểm ngữ pháp là Đuôi kết thúc câu trần thuật và câu nghi vấn

-ᄇ/습니까 Đuôi kết thúc câu nghi vấn

Là đuôi kết thúc câu dạng nghi vấn một cách lịch sự. Nếu thân từ không có phụ âm cuối thì kết hợp với dạng -ᄇ니까, còn thân từ có phụ âm cuối thì kết hợp với dạng -습니까.

A 지원 씨가 일합니까? A Anh Ji Won đang làm việc phải không ạ?

B 네, 지원 씨가 일합니다. B Vâng, anh Ji Won đang làm việc.

A 가방이 큽니까? A Cái túi to không?

B 아니요, 가방이 작습니다. B Không, cái túi nhỏ.

을/ 를Tiểu từ chỉ tân ngữ

Là tiểu từ được gắn vào sau danh từ để biểu thị danh từ đó là tân ngữ trong câu. Nếu danh từ có phụ âm cuối thì kết hợp với 을 còn danh từ không có phụ âm cuối thì kết hợp với 를.

지원 씨가 빵을 먹습니다. Anh Ji Won ăn bánh mì.

학생이 책을 읽습니다. Học sinh đọc sách.

준영 씨가 친구를 만납니다. Cô Jun Yeong gặp bạn.

에서 Tiểu từ chỉ trạng ngữ

Là tiểu từ được gắn vào sau danh từ để biểu thị địa điểm xảy ra một hành động nào đó.

흐엉 씨가 집에서 쉽니다. Chị Hương đang nghỉ ở nhà.

수빈 씨가 은행에서 일합니다. Cô Su Bin làm việc ở ngân hàng.

II. Bài tập ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp 1 bài 3

1. Hãy liên kết các câu hỏi với câu trả lời phù hợp.

(1) 한국어를 공부합니까? a 루이엔 씨가 옵니다.

Có thể bạn quan tâm:  Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Kiên Giang | KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN KHÓA III/2022

(2) 어디에 있습니까? b 6 네, 한국어를 공부합니다.

(3) 어디에서 일합니까? c 친구를 만납니다.

(4) 누구를 만납니까? d 식당에 있습니다.

(5) 누가 옵니까? e 은행에서 일합니다.

2. Sử dụng từ gợi ý để làm hội thoại theo mẫu dưới đây:

<Mẫu> 책/읽다

A 지금 무엇을 합니까?

B 책을 읽습니다.

  • 1 친구/만나다
  • 2영화/보다
  • 3 음악/듣다

<Mẫu> 최유진/식당/ (친구)만나다

A 유진 씨가 어디에서 무엇을 합니까?

B 식당에서 친구를 만납니다.

  • 1 박수빈/카페/커피마시다
  • 2 흐엉/공원/ 운동하다
  • 3 이유나/회사/일하다

3. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

여기는 대한빌딩입니다.

이 빌딩에 사무실, 극장, 헬스클럽, 구두가게가 있습니다.

준영 씨가 헬스클럽에서 운동을 합니다.

헬스클럽에 사람이 많습니다.

헬스클럽 위에 극장이 있습니다.

유진씨가 극장에서 영화를봅니다.

영화가 아주 재미있습니다.

(1) 대한빌딩에 무엇이 없습니까?

a 극장

b 헬스클럽

c가방가게

(2) 어디에 사람이 많습니까?

a 헬스클럽

b가방가게

c 극장

(3) 누가 운동을 합니까?

a 유진, 준영

b 준영

c유진

(4) 누가 영화를 봅니까?

a 준영

b 유진

c 유진, 준영

Đọc thử nội dung sách giáo trình Tiếng Hàn Tổng Hợp sơ cấp 1 tại: https://drive.google.com/file/d/1OWG3qetO_61q46EKkP0rvyNcHLONdogf/view?usp=sharing

Trên đây là toàn bộ kiến thức ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp 1 bài 3 trong giáo trình Tiếng Hàn Tổng Hợp. Hi vọng chúng sẽ giúp bạn cách dùng đuôi kết thúc câu trần thuật và đuôi kết thúc câu nghi vấn hay biểu thị địa điểm xảy ra một hành động nào đó…

Để học tốt tiếng Hàn, bạn cũng nên tham khảo thêm các cuốn sách học tiếng Hàn khác của Mcbooks để củng cố tất cả các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết của mình nhé!

Mcbooks tự hào là nhà xuất bản sách học tiếng Hàn hàng đầu tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm:  Bảng chữ cái tiếng Hàn dịch tiếng Việt CHUẨN NHẤT

Mcbooks.vn

Related Articles