Học 214 bộ thủ tiếng Trung: Bộ ngôn

by teacher
Học 214 bộ thủ tiếng Trung: Bộ ngôn

Học 214 bộ thủ tiếng Trung thường dùng: Bộ Ngôn

Chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về các bộ thủ thường dùng nhất trong 214 bộ thủ tiếng Trung. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học về bộ Ngôn, bộ thủ liên quan đến ngôn ngữ

Bộ thủ: 讠 (Dạng phồn thể: 言 )Số nét: 2 nét (dạng phồn thể 7 nét)Hán Việt: NgônÝ nghĩa: nói, lời nói ( thoại )Vị trí của bộ: dạng giản thể thường đứng bên trái và là bộ mở đầu, dạng phồn thể thường nằm bên phải và bên dưới

Cách viết:

Bộ ngôn phồn thể

Từ đơn có chứa bộ ngôn (dạng giản thể):

话 (huà): thoại ( lời nói, thoại, chuyện,…) , 语 (yǔ): ngữ ( ngôn ngữ, lời nói,..) , 让 (ràng): nhượng, nhường, để, khiến cho,.. , 词 (cí) : từ,讲(jiǎng): giảng, nói , 说 (shuō): nói, 诗 (shī): thơ , 谁 (shuí): ai, người nào , 请 (qǐng): mời , 课 (kè): bài , tiết , 读 (dú): đọc …

Từ ghép có chứa bộ ngôn giản thể:

语言 /yǔ yán /: ngôn ngữ, 生词 /shēng cí/: từ mới, 讲话 /jiǎng huà /: nói chuyện, 让步 /ràng bù/: nhượng bộ, 说谎 /shuō huǎng /: nói dối, 告诉 /gào sù /: nói cho , 订货 /dìng huò/: đặt hàng, 认真 /rèn zhēn /: nghiêm túc, 讨厌 /tǎo yàn /: ghét, 采访 /cǎi fǎng /: phỏng vấn, 也许 /yě xǔ /: có lẽ, 惊讶 /jīng yà /: ngạc nhiên, kinh ngạc, 认识 /rènshi /: nhận biết, quen biết,评价 /píng jià /: đánh giá, 原谅 /yuán liàng /: tha thứ, 承诺/chéngnuò /: lời hứa , . . . .

Có thể bạn quan tâm:  Chữ Hán Tiếng Trung (Hán Tự)

Từ đơn chứa bộ ngôn phồn thể:

信 (xìn): tín, thư tín, tin tưởng, tin tức , 誓 (shì): thệ, thề ,…

Từ ghép chứa bộ ngôn phồn thể:

荣誉 /róng yù/: vinh dự; vẻ vang, 警察 /jǐng chá/: cảnh sát, 发誓 /fā shì/: thề, 语言 /yǔ yán/: ngôn ngữ, 誓言 /shì yán/: lời thề, 讲信用 /jiǎng xìn yòng/: giữ chữ tín, coi trọng chữ tín, 信用卡 /xìn yòng kǎ/: thẻ tín dụng, 警惕 /jǐng tì/: cảnh giác, 名誉 /míng yù/: danh dự, 信念 /xìn niàn/: niềm tin, lòng tin, 信任 /xìn rèn/: tín nhiệm, tin tưởng và giao nhiệm vụ cho, 信仰 /xìn yǎng/: tín ngưỡng, 迷信 /mí xìn/: mê tín, 警报 /jǐng bào/: cảnh báo, 信赖 /xìn lài/: tin cậy,…

Ví dụ mẫu câu về bộ ngôn giản thể:

– 这件事你不能告诉别人. /zhè jiàn shì nǐ bù néng gàosù biérén / Chuyện này cậu không thể nói cho người khác.

– 你不要说谎! /nǐ bú yào shuōhuǎng / Cậu đừng có mà nói dối!

– 我绝不会让步! /wǒ jué bú huì ràng bù / Tôi tuyệt đói sẽ không nhượng bộ!

– 他工作非常认真. /tā gōngzuò fēicháng rènzhēn/ Anh ấy làm việc rất nghiêm túc.

– 我这辈子绝不会原谅你的! /wǒ zhè bèizi jué bú huì yuánliàng nǐ de / Cả đời này tôi tuyệt đối không tha thứ cho cậu!

– 上节课的生词我还没有背熟. /shàng jié kè de shēngcí wǒ hái méi yǒu bèi shú / Từ mới của bài trước tôi còn chưa học thuộc.

– 今天记者突然来采访让他非常惊讶. /jīntiān jìzhě tūrán lái cǎifǎng ràng tā fēi cháng jīngyà/ Hôm nay phóng viên đột ngột đến phỏng vấn khiến anh ấy vô cùng kinh ngạc .

Có thể bạn quan tâm:  Gợi ý top 4 trung tâm dạy tiếng Hàn tốt nhất tại quận Thủ Đức, TP Thủ Đức, bố mẹ có thể tham khảo cho con học

– 我已经订货了! /wǒ yǐjīng dìng huò le/ Tôi đã đặt hàng rồi!

– 老师这个词怎么读? /lǎoshī zhè gè cí zěn me dú / Thưa cô, từ này đọc như nào ạ?

– 这件事上次我跟你讲过了,你不记得吗? /zhè jiàn shì shàng cì wǒ gēn nǐ jiǎng guò le , nǐ bú jìdé ma/ Chuyện này tôi đã kễ với cậu lần trước rồi, cậu không nhớ sao?

Ví dụ mẫu câu về bộ ngôn phồn thể:

– 我发誓我说的都是真的! /wǒ fāshì wǒ shuō de dōu shì zhēn de/ Tôi thề những điều tôi nói đều là sự thật!

– 那个警察哥哥很帅! /nà gè jǐngchá gēge hěn shuài / Cái anh cảnh sát đó thật là đẹp trai!

– 我再也不会相信你的! /wǒ zài yě bú huì xiāngxìn nǐ de/ Tôi không bao giờ tin cậu nữa đâu!

– 他的行为给他带来了很大的荣誉. /tā de xíngwéi gěi tā dài lái le hěn dà de róngyù / Hành động của anh ấy đã mang lại cho anh ấy niềm vinh dự rất lớn.

– 那么大的任务都交给我,这是您对我的信任,我非常感激. /nà me dà de rènwù dōu jiāo gěi wǒ , zhè shì nín duì wǒ de xìnrèn , wǒ fēi cháng gǎn jī / Nhiệm vụ to lớn như vậy đều giao cho tôi, đây là sự tín nhiệm của ngài dành cho tôi, tôi vô cùng cảm kích.

– 你再不走的话我就报警了. /nǐ zài bù zǒu de huà wǒ jiù bào jǐng le/ Mày mà còn không đi nữa là tao báo cảnh sát đấy.

– 政府保证人民的宗教信仰自由. /zhèng fǔ bǎozhèng rén mín de zōngjiào xìnyǎng zì yóu / Chính phủ bảo đảm tự do tôn giáo tín ngưỡng cho nhân dân.

Có thể bạn quan tâm:  Khóa học Tiếng Trung cho người mới bắt đầu

– 做生意的人最重要的是讲信用. /zuò shēng yì de rén zuì zhòngyào de shì jiǎng xìnyòng / Người làm ăn quan trọng nhất là giữ chữ tín.

– 最近小偷很多,我们出门时还是提高警惕的好. / zuìjìn xiǎo tōu hěn duō , wǒmen chū mén shí hái shì tígāo jǐngtì de hǎo / Dạo này lắm trộm, chúng mình ra ngoài cứ phải đề cao cảnh giác mới được.

– 请问附近有没有办信用卡的? / qǐng wèn fùjìn yǒu méi yǒu bàn xìn yòng kǎ de/ Xin hỏi gần đây có chỗ nào làm thẻ tín dụng không?

Related Articles