Học bài hát tiếng Trung: Thiếu nữ Thiên Trúc 天竺少女 Tiānzhú shàonǚ

by teacher

Học bài hát tiếng Trung: Thiếu nữ Thiên Trúc 天竺少女 Tiānzhú shàonǚ – Lý Linh Ngọc 李玲玉

Lời bài hát Thiếu nữ Thiên Trúc tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa. Bài hát trong tập 24 phim Tây Du Ký năm 1986, Thiên Trúc thâu Ngọc Thố

噢……沙里瓦,噢……沙里瓦, ō … … shā lǐ wǎ , ō … … shā lǐ wǎ , ō … … sa lỉ ỏa , ō … … sa lỉ ỏa , Oh Shaliwa! oh Shaliwa

噢……嗬!……噢…嗬!…噢…嗬!… ō … … hē ! … … ō … hē ! … ō … hē ! … ō … … hưa ! … … ō … hưa ! … ō … hưa ! … Hoh! Ha! Hoh! Ha! Hoh! Ha

是谁送你来到我身边 shì shuí sòng nǐ lái dào wǒ shēnbiān sư suấy xung nỉ lái tao ủa sân pen Là ai đưa chàng đến bên cạnh thiếp

是那圆圆的明月明月 shì nà yuán yuán de míng yuè míng yuè sư na doén doén ti mính duê mính duê Là ánh trăng tròn kia? Ánh trăng tròn kia?

是那潺潺的山泉是那潺潺的山泉 shì nà chánchán de shān quán shì nà chánchán de shān quán sư na trán trán ti san troén sư na trán trán ti san troén Hay tiếng róc rách của suối nguồn? Tiếng róc rách của suối nguồn

是那潺潺的山泉山泉 shì nà chánchán de shān quán shān quán sư na trán trán ti san troén san troén Tiếng róc rách của suối nguồn…suối nguồn

我像那戴着露珠的花瓣花瓣 wǒ xiàng nà dài zhe lùzhū de huābàn huābàn ủa xeng na tai chưa lu chu ti hoa pan hoa pan Thiếp như giọt sương đọng trên cánh hoa…cánh hoa

Có thể bạn quan tâm:  30 Phút tự học giao tiếp Tiếng Trung mỗi ngày

甜甜地把你把你依恋依恋 tián tián de bǎ nǐ bǎ nǐ yīliàn yīliàn thén thén ti pả nỉ pả nỉ i len i len Ngọt ngào khiến chàng lưu luyến…lưu luyến

噢……沙噢沙噢沙里瓦沙里瓦 ō … … shā ō shā ō shā lǐ wǎ shā lǐ wǎ ō … … sa ō sa ō sa lỉ ỏa sa lỉ ỏa Haa! Sha oh Sha oh Shaliwa Shaliwa

噢……沙噢沙噢沙里瓦沙里瓦噢……嗬 ō … … shā ō shā ō shā lǐ wǎ shā lǐ wǎ ō … … hē ō … … sa ō sa ō sa lỉ ỏa sa lỉ ỏa ō … … hưa Haa! Sha oh Sha oh Shaliwa Shaliwa

噢……沙里瓦!噢……沙里瓦, ō … … shā lǐ wǎ ! ō … … shā lǐ wǎ , ō … … sa lỉ ỏa ! ō … … sa lỉ ỏa , Oh Shaliwa! oh Shaliwa

噢……沙里瓦!噢……沙里瓦, ō … … shā lǐ wǎ ! ō … … shā lǐ wǎ , ō … … sa lỉ ỏa ! ō … … sa lỉ ỏa , Oh Shaliwa! oh Shaliwa

噢……嗬!……噢…嗬-噢…嗬!… ō … … hē ! … … ō … hē – ō … hē ! … ō … … hưa ! … … ō … hưa – ō … hưa ! … Hoh! Ha! Hoh! Ha! Hoh! Ha

是谁送你来到我身边 shì shuí sòng nǐ lái dào wǒ shēnbiān sư suấy xung nỉ lái tao ủa sân pen Là ai đưa chàng đến bên cạnh thiếp

是那璀璨的星光星光 shì nà cuǐcàn de xīng guāng xīng guāng sư na truẩy tran ti xing quang xing quang Có phải là ánh sao lấp lánh kia…ánh sao lấp lánh

Có thể bạn quan tâm:  Cách tự mua hàng trên Taobao khi không biết tiếng Trung [2023] 

是那明媚的蓝天是那明媚的蓝天, shì nà míngmèi de lán tiān shì nà míngmèi de lán tiān , sư na mính mây ti lán then sư na mính mây ti lán then , Có phải là bầu trời trong xanh tươi đẹp

是那明媚的蓝天蓝天 shì nà míngmèi de lán tiānlán tiān sư na mính mây ti lán then lán then Có phải là bầu trời trong xanh tươi đẹp, trời xanh

我愿用那充满着纯情的心愿 wǒ yuàn yòng nà chōngmǎn zhe chún qíng de xīnyuàn ủa doen dung na trung mản chưa truấn trính ti xin doen Thiếp nguyện dùng tâm nguyện của tấm chân tình chan chứa

深深的把你爱恋爱恋 shēn shēn de bǎ nǐ àiliàn àiliàn sân sân ti pả nỉ ai len ai len Khiến chàng yêu say đắm…yêu say đắm

噢……沙噢沙噢沙里瓦沙里瓦 ō … … shā ō shā ō shā lǐ wǎ shā lǐ wǎ ō … … sa ō sa ō sa lỉ ỏa sa lỉ ỏa Haa…Sha oh Sha oh Shaliwa Shaliwa

噢……沙噢沙噢沙里瓦沙里瓦 ō … … shā ō shā ō shā lǐ wǎ shā lǐ wǎ ō … … sa ō sa ō sa lỉ ỏa sa lỉ ỏa Haa…Sha oh Sha oh Shaliwa Shaliwa

Related Articles