Tên các môn học bằng tiếng Trung

by teacher
Tên các môn học bằng tiếng Trung

Tổng hợp tên các môn học bằng tiếng Trung. Học từ vựng tiếng Trung về các môn học trong nhà trường nhé!

Hàng ngày chúng ta vẫn lên lớp và học các môn học khác nhau đúng không nhỉ? Để giới thiệu về buổi học của mình bằng tiếng Trung thì không thể thiếu các môn học. Bài tự học tiếng Trung tại nhà cùng bạn tổng hợp tên các môn học bằng tiếng Trung nhé!

hinh-anh-ten-cac-mon-hoc-bang-tieng-trung-1

Tên các môn học bằng tiếng Trung

1. 外语 /wàiyǔ/: Ngoại ngữ

2. 语文 /yǔwén/: Ngữ văn

3. 历史 / lìshǐ/: Lịch sử

4. 数学 /shùxué/: Toán học

5. 物理 /wùlǐ/: Vật lí

6. 地理 /dìlǐ/: Địa lí

7. 音乐 /yīnyuè/: Âm nhạc

8. 美术 /měishù/: Mỹ thuật

9. 中文 /zhōngwén/: Trung văn

10. 生物 /shēngwù/: Sinh học

11. 信息技术 /xìnxī jìshù/: Tin học

12. 体育 /tǐyù/: Thể dục

13. 社会科学 /shèhuì kēxué/: Khoa học xã hội

14. 几何 /jǐhé/: Môn hình học

15. 德语 /dé yǔ/: Tiếng Đức

16. 越南语 /yuènán yǔ/: Tiếng Việt

17. 语音学 /yǔyīn xué/: Ngữ âm học

hinh-anh-ten-cac-mon-hoc-bang-tieng-trung-2

từ vựng tiếng trung về các môn học

Tổng hợp các môn học bằng tiếng Trung

18. 西班牙语 /xībānyá yǔ/: Tiếng Tây Ban Nha

19. 听写课 /tīngxiě kè/: Môn nghe viết

20. 哲学 /zhéxué/: Triết học

21. 军训课 /jūnxùn kè/: Môn giáo dục quốc phòng

22. 语言学 /yǔyán xué/: Ngôn ngữ học

Có thể bạn quan tâm:  Người mới bắt đầu nên học tiếng Trung từ đâu?

23. 经济学 /jīngjì xué/: Kinh tế học

24. 思想品德课 /sīxiǎng pǐndé kè/: Môn giáo dục công dân

25. 社会学 /shèhuì xué/: Xã hội học

26. 听力课 /tīnglì kè/: Môn về khả năng nghe

27. 英语 /yīng yǔ/: Tiếng Anh

28. 法语 /fǎ yǔ/: Tiếng Pháp

29. 口语课 /kǒuyǔ kè/: Môn về khẩu ngữ

Mẫu câu tiếng Trung về các môn học

生物学是对活着的有机体的研究。 Shēngwùxué shì duì huózhe de yǒujītǐ de yánjiū. Sinh học là nghiên cứu về các sinh vật sống.

我知道物理的基础知识。 Wǒ zhīdào wùlǐ de jīchǔ zhīshi . Tôi biết những điều cơ bản của vật lý.

我是艺术专业的。 Wǒ shì yìshù zhuānyè de. Tôi là sinh viên chuyên ngành nghệ thuật.

今天我有4门课:数学,英语,中文和科学。 Jīntiān wǒ yǒu 4 mén kè: Shùxué, yīngyǔ, zhōngwén hé kēxué. Hôm nay tôi có 4 môn: Toán, Tiếng Anh, Tiếng Trung và Khoa học.

我最喜欢的科目有艺术,中文和体育。 Wǒ zuì xǐhuān de kēmù yǒu yìshù, zhōngwén hé tǐyù. Các môn học yêu thích của tôi là nghệ thuật, tiếng Trung và thể dục.

Trên đây là nhóm từ vựng tiếng Trung chủ đề môn học, các bạn cùng lưu lại và học mỗi ngày nhé!

Xem thêm:

  • Mẫu câu tiếng Trung về trường học
  • Phần mềm viết tiếng Trung trên điện thoại của bạn
  • Văn mẫu: Giới thiệu gia đình bằng tiếng Trung

Related Articles