Giới thiệu khoa

by teacher

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

Đào tạo những cử nhân Tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và có sức khoẻ tốt để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

Sinh viên tốt nghiệp cử nhân Anh văn có năng lực giảng dạy tiếng Anh tại các trường phổ thông, các trung tâm Anh ngữ, hoặc làm việc tại các công ty dich thuật, thương mại, du lich, nhà hàng, khách sạn. Sinh viên tốt nghiệp có thể theo học các chương trình thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh trong nước và quốc tế.

NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC

Đào tạo những cử nhân Tiếng Trung Quốc có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và có sức khoẻ tốt để có thể làm việc hiệu quả trong các ban ngành có yếu tố tiếng Trung như các phòng ban chức năng tỉnh thành phố, hoặc các lĩnh vực ngành nghề có sử dụng tiếng Trung Quốc, các công ty, nhà máy…hầu đáp ứng yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

Sinh viên tốt nghiệp cử nhân Trung văn có thể làm việc tại :

– Các cơ quan ngoại giao, các công ty liên doanh, các dịch vụ trong nước và nước ngoài về giao dịch thương mại, du lịch, văn phòng.

Có thể bạn quan tâm:  Giải đáp lý do nên học tiếng Nhật cùng gia sư

– Có thể học tiếp các chương trình thạc sĩ tiếng Trung Quốc trong nước và nước ngoài.

NGÀNH NGÔN NGỮ NHẬT

– Đào tạo cử nhân Tiếng Nhật có đủ kiến thức về ngôn ngữ, kỹ năng biên- phiên dịch, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng làm việc trong các lĩnh vực sử dụng tiếng Nhật, đáp ứng yêu cầu xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế.

– Sinh viên tốt nghiệp có khả năng tự nghiên cứu, theo học các chương trình thạc sỹ tiếng Nhật trong nước và quốc tế.

Related Articles